Edremit İlçesi Gaziilyas Mahallesi 542 Ada 293 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Edremit ilçesi Gaziilyas Mahallesi 542 ada 293 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin teklif edildiği şekli ile uygun olduğuna ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin değiştirildiği şekli ile uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.02.2019 tarihli ve 243 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 20.03.2019 ve 18.04.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 20.3.2019 09:21:22