Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi 1606 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi 1606 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 29.08.2018 ve 27.09.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 29.8.2018 09:36:05