Edremit İlçesi Hamidiye Mahallesi 178 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.03.2021 tarihli ve 319 sayılı kararı ile; Edremit İlçesi Hamidiye Mahallesi 178 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Belediyemiz internet sayfasında 12.04.2021 ve 11.05.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.4.2021 09:17:05