Edremit İlçesi, Tuzcumurat ve Hekimzade Mahalleleri Muhtelif Ada ve Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2020 tarihli ve 404 sayılı kararı ile; Edremit ilçesi, Tuzcumurat Mahallesi, 184 ada, 6, 7, 10, 23, 24 ve 194 no.lu parseller, 38 ada, 3 ve 6 no.lu parseller ile Hekimzade Mahallesi, 1701 ada, 3 no.lu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 26.08.2020 ve 24.09.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 26.8.2020 12:00:27