Edremit İlçesi, Yolören Mahallesi, 109 Ada, 4 Parsele Ait "Cami Alanı" Amaçlı Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 673 sayılı Kararı ile; Edremit İlçesi, Yolören Mahallesi, 109 ada, 4 parsele ait "Cami Alanı"  amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup; “Cami Alanı, Park Alanı” fonksiyonlarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 673 sayılı Kararı ile onaylanan ve ilişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.07.2021 ve 10.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.7.2021 12:07:30