Edremit İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 2037 Ada, 7 Parselde "Sağlık Tesisi Alanı" Amaçlı Hazırlanan" 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Edremit İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 2037 ada, 7 parselde "Sağlık Tesisi Alanı" amaçlı hazırlanan" 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 674 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.07.2021 ve 10.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.7.2021 12:11:46