Erdek İlçesi, Paşalimanı Adası, Balıklı Köyü, İskele Mevkii Sınırları İçerisinde 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2019 tarihli ve E.874965 sayılı yazısı ile; Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Paşalimanı Adası, Balıklı Köyü, İskele Mevkii sınırları içerisindeki Feribot İskelesine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 10.07.2019 tarih ve 2019/13-5 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. ve 10. Maddeleri uyarınca onaylandığı belirtilmektedir.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince; Erdek ilçesi, Paşalimanı Adası, Balıklı Köyü, İskele Mevkii sınırları içerisindeki Feribot İskelesine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 - 12.12.2019 tarihleri arasında 30 gün (1ay) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 12:26:28