Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Gedeve Mevkii’nde Bulunan 199 Ada, 124 Parsele Ait Günübirlik Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave NİP ve 1/1000 Ölçekli İlave UİP

Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi, Gedeve Mevkii’nde bulunan 199 ada, 124 parsele ait Günübirlik Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın, 28.03.2019 tarih ve 2019/5-6 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince; hazırlanmış olan, Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi, Gedeve Mevkii’nde bulunan 199 ada, 124 parsele ait Günübirlik Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Belediyemiz internet sayfasında 20.07.2020 - 18.08.2020 tarihleri arasında 30 gün (1ay) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 20.7.2020 09:22:41