Gömeç İlçesi, Karaağaç Mahallesi Kıyı Kesimine Ait 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Paftalarına Aktarılan ve Yeniden Tespiti Yapılan Kıyı Kenar Çizgisi

İlimiz Gömeç İlçesi, Karaağaç Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli J17-b-07-b-03-a, J17-b-07-b-04-b, J17-b-07-b-04-c nolu halihazır harita paftalarına aktarılan ve yeniden tespiti yapılan kıyı kenar çizgisinin 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş ve 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.

İlimiz Gömeç İlçesi, Karaağaç Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli J17-b-07-b-03-a, J17-b-07-b-04-b, J17-b-07-b-04-c nolu halihazır harita paftaları 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 13/10/2020 - 11/11/2020 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.10.2020 09:10:58