Havran İlçesi, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Havran (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı

Havran İlçesi, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Havran (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2021 tarihli ve 218 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 16.03.2021 ve 14.04.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 16.3.2021 12:08:26