İlimiz Dursunbey İlçesi Çiftçi Mahallesi 57 Ada 9 ve 83 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

İlimiz Dursunbey ilçesi Çiftçi Mahallesi 57 ada 9 ve 83 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.08.2019 tarihli ve 715 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.09.2019 ve 08.10.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 9.9.2019 09:50:38