İlimiz Susurluk İlçesi, Günaydın Gölü Kıyı Kesimine Ait 1/1000 Ölçekli Kıyı Kenar Çizgisi Paftaları

İlimiz Susurluk İlçesi, Günaydın Gölü kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli I20-a-08-a-4-b, I20-a-08-a-3-a, I20-a-08-a-2-d ve I20-a-08-a-1-c nolu halihazır harita paftaları Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu tarafından tespit edildiğinden, 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 27.01.2020 - 25.02.2019 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 27.1.2020 09:25:14