İvrindi İlçesi Büyükyenice Mahallesi 188 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.03.2021 tarihli ve 316 sayılı kararı ile; İvrindi İlçesi Büyükyenice Mahallesi 188 ada 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz internet sayfasında 12.04.2021 ve 11.05.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.4.2021 09:26:45