İvrindi İlçesi Gökçeyazı Mahallesi 238 Ada 79, 80, 263, 265 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İvrindi İlçesi Gökçeyazı Mahallesi 238 Ada 79, 80, 263, 265 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.02.2018 tarihli ve 207 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 20.03.2018 ve 19.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.