İvrindi İlçesi Osmanlar Mahallesi 262 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

İvrindi İlçesi Osmanlar Mahallesi 262 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2018 tarihli ve 179 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.03.2018 ve 11.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.