Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi 8219 Ada 17 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi 8219 Ada 17 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli ve 71 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiş, ilgi (a) meclis kararında parsel numaraları ile ilgili yapılan sehven hata Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarihli ve 159 sayılı kararı ile düzeltilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.03.2018 ve 09.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.