Karesi İlçesi Kavaklı Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı

Karesi İlçesi Kavaklı Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2018 tarihli ve 183 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 05.04.2018 ve 04.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.