Karesi İlçesi, Kuvayi Milliye Mah., 12518, 12519, 12522 ve 12523 Adalara Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değ.

Karesi İlçesi, Kuvayi Milliye Mahallesi, 12518, 12519, 12522 ve 12523 Adalara Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 137 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2020 ve 21.04.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 23.3.2020 15:04:35