Karesi İlçesi, Kuvayi Milliye Mahallesi 12721 Ada, 1 Parsel ve Kızpınar Mahallesi, 8719 Ada, 2 Parsel ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.07.2020 tarihli ve 440 sayılı kararı ile; Karesi ilçesi, Kuvayi Milliye Mahallesi 12721 ada, 1 parsel ve Kızpınar Mahallesi, 8719 ada, 2 parsel ve çevresine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 27.08.2020 ve 25.09.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 27.8.2020 09:14:20