Karesi İlçesi, Naipli Mahallesi, 1257 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı

Karesi ilçesi, Naipli Mahallesi, 1257 parsele ait 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2020 tarihli ve 409 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 26.08.2020 ve 24.09.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 26.8.2020 12:16:04