Karesi İlçesi, Naipli Mahallesi, 1257 Parsele Ait Nazım İmar Planı

Karesi ilçesi, Naipli Mahallesi, 1257 parsele ait Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.08.2019 tarihli ve 709 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.09.2019 ve 08.10.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 9.9.2019 09:57:14