Karesi ilçesi, Paşaalanı Mahallesi, 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.2020 tarihli ve 1163 sayılı kararı ile; Karesi ilçesi, Paşaalanı Mahallesi, 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın uygun olduğuna karar verilmiştir.

Karesi ilçesi, Paşaalanı Mahallesi, 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Belediyemiz internet sayfasında 28.01.2021 ve 26.02.2021 tarihleri arasında ilan edilecek olup teklifin ilanı süresince olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 28.1.2021 12:16:23