Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9145 Ada 3 ve 4 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı Teklifi

Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9145 ada 3 ve 4 parsellere ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2021 tarihli ve 584 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 28.06.2021 ve 27.07.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 28.6.2021 09:59:35