Karesi ilçesi, Paşaalanı(Üçpınar) Mahallesi, Yenimahalle(Ayşebacı) Mahallesi ile Altıeylül ilçesi, Gümüşçeşme ve Ayşebacı Mahallelerini Kapsayan Alanda 18. Madde Uygulaması

26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesin'in (1). Fıkrasına göre 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; İlimiz Karesi ilçesi, Paşaalanı (Üçpınar) Mahallesi, Yenimahalle (Ayşebacı) Mahallesi ile Altıeylül ilçesi, Gümüşçeşme ve Ayşebacı Mahallelerini kapsayan alanda 03.03.2020 - 01.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkartılan 18. Madde Uygulamasının askı işlemleri durdurulmuş olup, durdurulan süreç için 05.06.2020 - 24.06.2020 tarihleri arasında yeniden askıya çıkma kararı alınmıştır.
Tarih : 5.6.2020 17:21:34