Kepsut İlçesi, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Kepsut ilçesi, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.03.2020 tarihli ve 197 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.03.2020 tarihli ve 197 sayılı kararı ile uygun görülen 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 11.05.2020 ve 09.06.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askı/ilan işlemleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmiş olup yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2020 tarihli ve 410 sayılı kararı alınmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2020 tarihli ve 410 sayılı kararına ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının itirazı kabul edilen kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 26.08.2020 ve 24.09.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 26.8.2020 14:32:17