Kepsut İlçesine Ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Kepsut ilçesine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.03.2020 tarihli ve 197 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 11.05.2020 ve 09.06.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 11.5.2020 09:22:54