Kıyı Kenar Çizgisi Tespit, Aktarma ve İptal İzlemi (Ayvalık - Sakarya)

İlimiz Ayvalık İlçesi, Sakarya kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli J17-a-20-a-4-a nolu halihazır harita paftası üzerinde 1/1000 ölçekli 21N-1 isimli ve 1/2000 ölçekli 22N isimli paftalardan Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu tarafından tespit edildiğinden, 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 16/04/2018 - 15/05/2018 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.