Manyas İlçesi Kalebayır Mahallesi 174, 218, 219 Parseller İle 102 Ada 1, 2, 3, 4, 9, 10 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Manyas İlçesi Kalebayır Mahallesi 174, 218, 219 Parseller İle 102 Ada 1, 2, 3, 4, 9, 10 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2018 tarihli ve 181 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.03.2018 ve 11.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.