Marmara Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) 1-3 Ekim 2019 Tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde Gerçekleşecek

ulasim

Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği ve Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmayı hedeflediği Marmara Urban Forum (MARUF) 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MARUF; 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturarak, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirecek, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar bir arada değerlendirilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, kentlerin önemini ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, yerel ve küresel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak.

Forumda; kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde inceleme amaçlanıyor.

Şehir teknolojileri ve inovasyon, konut ve yapılı çevre, kentsel altyapı, kamusal mekan, hareketlilik ve ulaşım, yerel kalkınma, çevre ve iklim değişikliği, kent ağları, toplumsal kapsayıcılık, göç, dayanıklılık, yönetişim gibi temaların ele alınacağı forumda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, uluslararası düzeyde bu denli önem arz eden platformda bulunacak ve konuşmacı olarak yer alacağı özel oturumlarla, gerek bilgi ve donanımı gerek ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyon ile hem şehrimize hem de platforma değer katacaktır.


Tarih : 18.9.2019 00:10:42