SIndırgı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 38 Ada, 6-7-10-11-19-20-21-23 Parsellerde Nazım İmar Planı Değişikliği

Sındırgı Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarihli ve 2020/23 nolu kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen ve  “Ticaret Alanı, Yeşil Alan” fonksiyonlarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2020 tarihli ve 75 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.02.2020 ve 12.03.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.2.2020 09:22:01