Belediye Birlikleri

Belediye Birlikleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, belediyelerle ilgili on ayrı birliğe üyedir.Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)


Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak amacımız, çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerler...

İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği


İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği

Marmara Belediyeler Birliği


Marmara Denizi’ne ve boğazlara kıyısı olan 45 belediye, demokratik yerel yönetim düşüncesinin yerleşmesi, merkez - yerel ilişkilerinin demokratik ilkeler çerçeves...

T.C. Enerji Kentleri Birliği


T.C. Enerji Kentleri Birliği (EKB) 1997 yılında 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşu olarak Ankara ili Kızılcahamam il...

Tarihi Kentler Birliği


Misyonu; yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunması...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği


Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deney...

Türkiye Belediyeler Birliği


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek ...

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği


Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen ve  Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam eden ve ge...

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği


Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı bilgi, görgü ve karşılı...

Yağlı Güreş Birliği


Vizyonu, ata sporumuz ve kültürel mirasımız olan Yağlı Güreşimizi ulusal ve uluslararası düzeyde, yaşatan ve geliştiren bir kurum olmak ve misyonu; ata sporumuz Yağlı Güreş...