Türkiye Belediyeler Birliği

ulasim

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. Büyükşehir, il belediyeleri ile nüfusu 100 bin ve üzeri olan belediyelerin başkanları TBB Meclisinin doğal üyesidir. Doğal üyeler dışında kalan meclis üyeleri ise, her ilden belediye başkanı ve meclis üyelerinin kendi aralarından o ilin milletvekili sayısı kadar seçeceği  üyelerden oluşur. TBB Meclisi, her yıl Mayıs ve Eylül aylarında toplanır. 2013 yılı sonu itibariyle, TBB’nin toplam 713 üyesi bulunuyor.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 5’inci maddesinde sayılmıştır. 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

Adres: Tunus Caddesi No: 12 06680 Kavaklıdere/ANKARA
Web Sitesi: www.tbb.gov.tr
Tel:
(0.312) 419 21 00
Faks: (0.312) 419 21 30
E-posta: tbb@tbb.gov.tr