Encümen

Belediye encümeni, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3.maddesine göre, belediye meclisi ve belediye başkanlığı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısını oluşturan üç organından biridir.

Büyükşehir belediye encümeninin oluşumu (5216 SY.Kan Md.16) Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanı, 
Yücel Yılmaz - Büyükşehir Belediye Başkanı

Encümen Üyeleri (Belediye Meclisinden Seçilen Üyeler)

Adı Soyadı 
Yasin SağayEncümen Üyesi
Mehmet Birol ŞahinEncümen Üyesi
Yusuf CengizEncümen Üyesi
Turhan ŞimşekEncümen Üyesi
Murat TunaEncümen Üyesi

Birim Amirleri Arasından Seçilen Üyeler

Adı Soyadı 
Dr. Mustafa KüçükkaptanGenel Sekreter
Tuğba Varol1. Hukuk Müşaviri
Ahmet ŞahanEmlak ve İstimlak Dairesi Başkanı
Pakize KadıoğluYazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı
Gülten KaçmazMali Hizmetler Dairesi Başkanı