Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Pınar Deniz
  • Görevi : Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdür V.
  • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Hemşerilerin süratle ve doğru olarak bilgilendirilmesi amacıyla, Başkanlık ve bağlı kuruluşların üstlendikleri faaliyet ve görevler gereği planladıkları ve uygulamaya koydukları program, faaliyet, proje, açılış ve etkinliklerin basına ve kamuoyuna duyurulması için, Başkanlığın kurumsal iletişim sistemini yönetmek, bu kapsamda;

a) Kurumsal İletişim Eylem Planı hazırlamak, Başkanlık birimleri ve bağlı kuruluşlarla koordine etmek, Belediye Başkanına onaylatmak ve yürürlüğe koymak,

b) Uygulamayı yakından takip etmek, ulusal ve yerel gazete ve dergiler ile televizyonlarda yayınlanan Başkanlıkla ilgili haberleri toplamak, anlık ve güncel gelişmeler çerçevesinde etki analizleri yapmak, gereken ilave tedbirleri Belediye Başkanına onaylatarak süratle almak, planı güncellemek ve sürekli geliştirmek,

c) Çıkan haberleri ve yapılan etki analizlerini, müteakip planlamalarda istifade etmek üzere arşivlemek,

ç) Basında veya kamuoyunda yer alan veya yer alabileceği değerlendirilen, Başkanlık birimleri ve bağlı kuruluşlarının faaliyet ve görevlerine veya bunlarla ilişkilendirilebilecek diğer olgu veya olaylara ilişkin haberleri ya da yönetilen tüm faaliyet ve görevlerinin etkinlik, verimlilik veya ekonomikliğini daha da artıracağı değerlendirilen her türlü faydalı bilgiyi uygun ortamlarda ve en süratli vasıta ile Belediye Başkanına iletmek ve bilgilendirmek,

(2) Hemşerilerin bilgilendirilmesi maksadıyla,

a) Basın toplantıları düzenlemek,

b) Bülten, broşür, kitapçık, dergi, kitap vb. süreli, süresiz yayınlar hazırlamak ve yayınlamak, bu amaçla grafik ve tasarım işlerini yapmak, yaptırmak,

c) Radyo ve televizyon yayınlarının, kamu spotu ve reklamların hazırlanmasını sağlamak,

ç) Başkanlık web sitesini yönetmek, internet yayıncılığı yapmak,

d) Başkanlığa ait ilan ve reklam panolarını kullanarak ilan, reklam, tanıtım faaliyetleri düzenlemek,

(3) Başkanlık birimlerinin, yazılı basın açıklaması veya basın duyurusu, ilan, kamu sporu ve reklam taslaklarını, ses ve görüntü materyalini toplamak, gözden geçirmek, incelemek, Kurumsal İletişim Eylem Planına uygunluğunu kontrol etmek, gerekirse yeniden düzenlemek, düzenletmek ve Belediye Başkanı onayı ile uygun vasıtaları kullanarak basına ve kamuoyuna duyurmak,

(4) Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının film ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmek, görüntülerin, gündem maddelerinin ve karar özetlerinin belediye web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

(5) Hemşerilerin bilgilendirilmesine yönelik olarak düzenlenen program, faaliyet, proje tanıtımı, açılış ve etkinlikler için,

a) Performans göstergeleri geliştirmek,

b) Başkanlığın tüm daire başkanlıkları ve bağlı kuruluşlar ile yakın işbirliği yapmak,

(6) Belediyeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerleri konusunda yapılan çalışmaları, karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, alınan kararları uygulamaya koymak,

(7) Başkanlık ihtiyacı kadar yerel ve ulusal süreli ve süresiz yayınları satın almak, abone olmak, kullanıma sunmak,

(8) Halkla ilişkilere insan odaklı yaklaşmak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında veya diğer şekillerde (BİMER vb), kamu kurum ve kuruluşlarından ve hemşerilerden gelen bilgi ve belge istekleri ile talep, şikâyet ve önerileri, dilekçe ve sözlü talepleri almak, basın ve halkla ilişkiler alanında olanları incelemek, değerlendirmek, cevaplandırmak veya diğer daire başkanlıklarına ve bağlı kuruluşlara iletmek, cevapları, bilgi veya belgeleri zamanında istihsal ederek talep sahiplerine yasal süresi içinde iletmek, bu amaca hizmet etmek üzere;

a) Başkanlık Çağrı Merkezini işletmek, talepleri ve cevapları bilgisayar sistemleri üzerinden 7 gün 24 saat aralıksız olarak kayıt altına almak,

b) Başkanlık Çözüm Masasını çalıştırmak, talepleri mümkünse anında cevaplandırmak veya talep sahibini ilgilisine yönlendirmek, kurum içerisinde rehberlik hizmeti vermek,

(9) Hemşerilerin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek, memnuniyetlerini sağlamak ve daha da artırmak amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırmaları yapmak, yaptırmak, bu kapsamda beklenti ve eğilimlerin ölçülmesine yönelik anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, yazılı kaynakları değerlendirme gibi çeşitli veri toplama tekniklerini uygulamak, uygulattırmak, kederde ve sevinçte hemşerilerin yanında ve onlarla birlikte olmak,

(10) Kamu yararına çalışan tüm kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık vb. tüm hizmetlerin il genelinde bütünleştirilerek etkinlik, ekonomiklik ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin projeler geliştirmek ve belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak uygulamaya koymaktır.