Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Bilen Olcay
 • Görevi : Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 11 80 - 4206
 • Faks : (+90) 266 239 11 70
 • E-posta : bolcay@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1965 yılı ilimiz Ayvalık ilçesine bağlı olan Alibey Adası'nda doğdu.

  1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Toprak Bilimi” bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Köy Hizmetleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1994 yılında Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne tayin oldu. Köy Hizmetleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde toprak etütçü olarak görev yaptı. Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde ise sulama ve gölet yapımı konularında uygulama biriminde görev yaptı. 2005 yılında Köy Hizmetleri kurumunun kapanması sebebiyle Balıkesir İl Özel İdaresinde aynı konularda göreve devam etti.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünde, şube müdür vekili olarak görev yapmaktadır.

  Olcay, evli ve iki çocuk babasıdır.
 • Görevleri

Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde bitkisel ürünlerin;

a) Üretilmesi,

b) Kalite ve verimlerinin yükseltilmesi,

c) Uygun koşullarda korunması,

ç) İşlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, tarımsal desteklemelere ilişkin her yıl alınmakta olan Bakanlar Kurulu Kararlarını takip etmek,

(2) İl genelinde tarımı destekleme alanlarını ve destekleme aşamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde, belediyenin mali durumunu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek, bu alanlarda paydaşlarca yapılacak desteklemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordine etmek ve buna göre Belediyenin Yıllık Tarımı Destekleme Programını hazırlamak,

(3) İl genelinde tarımı desteklemek amacıyla, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.

(4) Daire Başkanlığına ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin satışını yapmak.