Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Encümen Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Enise Çetin
  • Görevi : Encümen Şube Müdürü
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1706

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Encümen Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Encümen üyelerini seçmek üzere ön hazırlıklar ve her yıl birim amirleri arasından encümene seçilecek beş üyeyi belirleme çalışmalarını yapmak, Belediye Başkanına arz etmek, Encümen üyeliğine seçilenleri bilgilendirmek,

(2)    Encümene havale edilen tekliflerin, Devlet İhale Kanunu gereği Encümen tarafından yürütülen ihalelerin, Encümenden teşekkül eden Yüksek Disiplin Kuruluna ait işlerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak,

(3)    Encümen üyelerini ve gerekli görülmesi halinde (oy hakkı olmaksızın) birim amirlerini rutin ve rutin olmayan Encümen toplantılarına çağırmak,

(4)    Encümen gündemini, ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı hazırlıklarını Belediye Başkanı ve Genel Sekretere arz etmek,

(5)    Encümen çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak,

(6)    Encümen toplantılarında hazır bulunmak, Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, Encümen üyelerine imzalatmak, kesinleşen kararların suretlerini ilgili birimlere göndermek,

(7)    Encümen üyelerinin aylık ödeneklerine ait ödeme belgelerini düzenlemek ve ödenmesini sağlamaktır.