Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İhale Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Halil Alpcan
 • Görevi : İhale Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1155
 • E-posta : halil.alpcan@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1975 yılında Balıkesir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Büro Yönetiminden mezun oldu. 

  2000-2002 yılları arasında İzmir Seferihisar YİBO, 2002-2006 yılları arasında Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, 2006-2011 yılları arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresinde görev yaptıktan sonra 30.03.2014 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. 

  29.12.2014 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında İhale İşleri Şube Müdür Vekili olarak görev yapıyor. 

  Evli ve 2 çocuk babası. • Görevleri

İhale Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemleri gerçekleştirmek,

(2) Harcama birimlerinin sadece kendilerini ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerini, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile harcama yetkililiği görevi harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek,

(3) Harcama birimlerinin sadece kendilerini ilgilendiren taşınır mal ve malzemelerin alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemleri kapsamında, harcama birimlerince hazırlanan ihale dokümanına konulmak üzere idari şartname, sözleşme tasarısı ve ilan metnini hazırlamak,

(4) Belediye hizmet binalarını her an hizmete hazır bulundurmak üzere mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihtiyaçlarını belirlemek, mal ve hizmetin niteliği ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanını hazırlamak,

(5) Daire Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda yürütülen faaliyet ve hizmetlere yönelik ihaleli mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihtiyaçlarını belirlemek, mal ve hizmetin niteliği ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanını hazırlamak,

(6) Başkanlık bünyesinde gerçekleştirilecek tüm ihaleler için, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP)veri girişi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

(7) Başkanlığın, İhale Komisyonu için sekretarya hizmetlerini yürütmek ve ihale için uygun mekânı hazır etmek ve mevzuatın gerektirdiği ortamı hazırlamak,

(8) İhale tamamlandığında, mal ve hizmet alımları ile yapım işini gerçekleştirmek üzere, yapılan ihalenin sonuçlarını da içeren ihale dokümanını ilgili Başkanlık birimlerine iade etmek,

(9) Başkanlıkta, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ve işlemlerinin, uygulama aşamaları ve usullerinin mevzuat çerçevesinde standardizasyonunu sağlamak,

(10) Telekomünikasyon hizmet sunucuları ile Belediye hizmet binaları, yapı ve tesislerine ait doğalgaz, elektrik, su dağıtım kurumlarıyla Serbest Tüketici/Satış Sözleşmeleri imzalamak, şartname gereklerini takip etmek ve fatura ödemelerini yapmaktır.