Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Emine Ödemiş
 • Görevi : Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
 • Telefon : (+90) 266 243 09 59
 • Faks : (+90) 266 243 15 90
 • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1968 yılında İvrindi'de doğan Emine Ödemiş, ilköğrenimini İvrindi'de tamamlamıştır. Trabzon Sağlık Meslek Lisesinden 1987 yılında mezun olduktan sonra, Sağlık Bakanlığına bağlı Ağrı Doğubayazıt Sağlık Ocağı ve Bolu SSK Hastanesinde görev yapmıştır. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu bitirmiştir. Balıkesir SSK Hastanesi ve Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yönetici kadrolarında görev yapmasının ardından; Eylül 2014 yılında Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü vazifesini yürütmüştür. Aralık 2017 tarihinden itibaren de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve 1 erkek çocuk annesidir. • Görevleri
 • Hizmet Rehberi

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek,

(2) Hemşeriler arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

(3) Kent halkının huzur, esenlik ve mutluluğunu gözetmek, bunu sağlamak için gereken önlemleri almak, bu kapsamda, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla ihtiyaca yönelik birimler, konukevleri, sosyal tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek,

(4)  Kent Sağlığını gözetmek, bunun için sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara sağlık hizmeti sunmak, salgın hastalıklarla mücadele etmek, kurumların mücadele gayretlerine destek olmak,

(5) Hemşeriler arasında sağlık ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Belediye Başkanı katılmadığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Belediyeyi temsil etmek, Belediye Başkanı bizzat katılacağı zaman gereken toplantı hazırlıklarını yapmak,

(6) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere sosyal hizmetler sunmak ve yardım yapmak,

(7) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

(8) Engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli hizmet birimleri ve engelli merkezleri oluşturmak, bu birim ve merkezlerin faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürmek, engelliler için mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri gerçekleştirmek,

(9) Yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkililik, ekonomiklik ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak, planlanabilecek beceri kazandırma eğitimlerini Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,

(10) Muhtaç olan asker ailelerinden beyanla müracaat edenlerin durum tespitini Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü uzman personelleri(sosyolog-sosyal inceleme uzmanı)gerçekleştirmek, yardım taleplerini Belediye Encümeni kararı ile karşılamak,

(11) Sosyal hizmet çalışmalarını planlarken, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak sosyal hizmetler alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(12) İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla, il düzeyinde kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne Belediye’yi temsilen katılım sağlamak ve görev yapmak,

(13) Hemşerilere verilen sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara sağlık hizmetini sunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına araştırma sonuçları sunmak,

(14) Dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli ve kimsesizlere yardım kapsamında engelli, hasta ve cenaze nakil taleplerini almak, planlama yapmak ve yapılan planlamayı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bildirmek, bu alanda yapılan yardımların kaydını tutmak,

(15) Kamu yararına çalışan diğer kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık vb. tüm hizmetlerin etkililik, ekonomiklik ve verimliliğinin artırılması amacıyla bütünleştirici proje geliştirmek, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak uygulamaya koymak,

(16) Belediye Başkanı veya Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısı katılmadığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Belediyeyi temsil etmek, Belediye Başkanı veya Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısı katılacağı zaman gereken toplantı hazırlıklarını yapmak ve sunmak,

(17) Ayrıca, İl düzeyinde,

a) Kronik hava yolu hastalıklarının kontrol programının izlenmesi ve değerlendirilmesi, oluşturulan programın ve hastalıkların kamuoyuna benimsetilip savunulması, hastalıkların erken dönemde saptanması ve ilerlemesinin önlenmesi, kronik hava yolu hastalıklarının yönetimine katkı sunulması amacıyla, Belediye adına İl Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme Kurulu’na,

b) Verem hastalarının tüm tedavisi boyunca ilaçlarının her dozunu bir görevli ya da sorumlu kişinin gözetiminde alması ve bu durumun kaydedilmesi suretiyle, tedavinin başarı ile tamamlanması amacıyla, Belediye adına İl Verem Kontrol Kurulu’na katılım sağlamak,

c) Toplantılarda alınan kararların gereğini Belediye bünyesinde koordine ve takip etmektir.