Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

  • Adı : Ertuğrul Demir
  • Görevi : Yapı Bakım ve Onarım Şube Müdürü
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2466

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Yapı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye bina ve tesislerinin bakım, onarım ve tadilatını yapmak,

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, müze, spor alanları, dinlence, eğlence ve benzeri yerler ile gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri ilgili bina ve tesislerin bakım, onarım ve tadilatını yapmak ve gerektiğinde malzeme desteği sağlamak,

(3) İlgili birimlerin talepleri ve mevzuata uygunluğu halinde, Belediyeye ait bina ve tesisler ile bunların yapısal parçası olan tesisat ve teknik donanımın bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, büyük onarımlarını yapmak, yaptırmak,

(4) Talep üzerine bina yıkım işlerini yönetmek, yıkıma destek olacak kolluk personeli, uzman personel, işçi, ilave araç ve iş makinesi taleplerini ilgili Başkanlık birimlerinden yapmak veya yıkım işini hizmet alımı usulü ile yaptırmak,

(5) Belediyeye ait taşınmazların bakım ve onarımlarına, bunların kayıtlarının tutulmasına ilişkin iş ve işlemlerin standardizasyonunun sağlanması amacıyla Bina ve Tesis Bakım Onarım Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

(6) Bina bakım ve onarım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek, yapı bakım ve onarım malzemeleri için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmaktır.