Şirketler

5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi Büyükşehir belediyesine kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurma imkanı vermektedir.  Bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel görev alabilmektedir.

Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini doğrudan işletebileceği gibi; bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devir edebilmektedir.

Türk Ticaret Kanununa Göre Belediye Şirketleri 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ‘’Tüzel Kişiler’’ başlıklı 16.maddesine göre, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere belediye tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılmaktadır. Ancak, bu şirketlere sahip olunması ve işletilmesi nedeniyle, kendileri tacir sayılmazlar.

Büyükşehir Belediyesi Şirketleri
6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamına veya çoğunluk hissesine sahip olduğu, kentle ilgili çeşitli ekonomik faaliyetleri yürüten altı şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler BAGYAŞ %99.79, BALPARK (%100 BAGYAŞ), BALPAŞ %80.81, BALTOK (%100 BAGYAŞ), BATAŞ %100 ve BTT A.Ş. (%100 BAGYAŞ)'dır.

Ayrıca, Aksa Balgaz A.Ş. (%10);  Balıkesir Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%24,32); Tarım Kredi Yem A.Ş. (% 0.39); Mutlular Enerji Tic. Ltd. Şti %5; Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. %27.60 olmak üzere beş iştirake sahiptir.

Bağlı Şirketlerine ilişkin bilgiler:


BALPAŞ - Balıkesir - Pamukçu Termal Turizm Ve Ticaret A.Ş.

BALPAŞ Balıkesir Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş., 24.04.1990 tarihinde kurulmuştur. 6360 Sayılı Kanun kapsamında 30 Mart 2014 tarihi itibariyle Balıkesir İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliğinin kaldırılması nedeniyle şirketteki ortaklık payı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne intikal etmiştir. Şirket, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü’nden 11.01.2013 tarihinde ihale yoluyla kiraladığı Bursa yolu 10. Km. de bulunan Değirmenboğazı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Değirmenboğazı Günübirlik Kullanım Alanı, Kapı Girişi, 5 Adet Satış Standı, Genel Saha Temizliği ve Güvenliği Hizmetlerinin İşletmeciliği ve ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü’nden 25.04.2014 tarihinde ihale yoluyla kiraladığı; Değirmenboğazı Kent Ormanı İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği İşlerinin işletmeciliğinide yapmaktadır. Değirmenboğazı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Kır Gazinosu, Kır Kahvesi ve Büfe İşletmeleri Şirketimiz tarafından yapılan ihaleler ile kiralanmıştır. Değirmenboğazı Piknik Alanı, muhteşem doğa güzelliklerini, çok çeşitli ağaç türlerini içinde barındıran, dere kenarında yürüyüşlerin, sporun yapılabileceği, içerisinde geyiklerinde bulunduğu kapalı alana sahip Balıkesir ilimizin orman piknik arazisidir.

BALPAŞ Balıkesir Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş.’ne ait “Agiros Hotel Thermal & Spa” tesisleri termal kaynakları bakımından dünyanın radyoaktivitesi en yüksek şifalı sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Tesisler Balıkesir – İzmir karayolu üzerinde 14 km uzaklıkta Pamukçu yöresinde karayoluna 500 metre mesafededir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 26.03.2019 tarih ve 300 sayılı meclis kararı ile ilimiz Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 4691 parsel ile mülkiyeti Burhaniye Belediyesi'ne ait 4556 parseller üzerinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli taylıeli Amfitiyatrosu'nun 31.12.2028 tarihine kadar şirketimize işletme devri yapılmıştır.

Faaliyet Alanı

Termal ve genel turizm amaçlı otel, kür merkezi, kaplıca, motel, pansiyon, yüzme havuzları ve eklentileri yatırımları yapmak işletmek ve jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sistemi şebekesini kurmak ve işletmek, turizm amaçlı eğitim tesisleri kurmak ve işletmek, park, bahçe, piknik alanları oluşturmak, yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak.