icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Temmuz 2021 Meclis Gündemi
09.07.2021

Büyükşehir Belediye Meclisimiz 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13.maddesi
uyarınca aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13.07.2021 Salı günü saat 15:00'de Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat:7'de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi
Toplantı Salonu'nda toplanacaktır.

Söz konusu toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.

Yasin Sağay

Belediye Başkan Vekili