Stratejik Plan

ulasim

30 Mart 2014 yerel seçimi ile birlikte faaliyetine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde başlandı. Öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi oluşturuldu.

Stratejik Planlama Ekibi, stratejik plan hazırlık çalışmalarına başlamadan önce 12-13 Mayıs 2014 tarihinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı uzmanlarından “Stratejik Planlama Eğitimi” alarak çalışmalarına başladı ve stratejik planlama hazırlık sürecinde Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan komisyondan danışmanlık hizmeti alındı. Böylece stratejik planlama çalışmalarına akademik bir bakış açısı kazandırılması sağlandı.

16 Mayıs 2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Daire Başkanlıklarına iç genelge yazısı gönderilerek, 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları başlatıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları katılımcı bir yaklaşımla sürdürüldü, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan fikir almaya özen gösterildi ve bu görüşler doğrultusunda çalışma tamamlandı.

Stratejik Planlama hazırlık çalışmaları kapsamında 12 ve 17 Temmuz tarihlerinde ilçe Belediyebaşkanları ve muhtarların katılımları ile Büyükşehir Belediyesinden beklentiler ve talepleralınarak, plan için veri toplandı.

Bu toplantılar ışığında 21 Temmuz tarihinde Salih TozanToplantı ve Gösteri Merkezi’nde tüm paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın katılımına açıkolarak “Stratejik Planımızı Birlikte Hazırlayalım” başlıklı arama konferansı gerçekleştirildi.. Çoksayıda katılımcının bulunduğu toplantıda, “Dış Paydaş Anket Formu” dağıtılarak katılımcılarauygulanması sağlandı.

2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.09.2014 tarihli raporu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18 Eylül 2014 tarihli toplantısında kabul edildi.

Büyükşehir Stratejik Planı Neyi Öngörüyor?

Stratejik Plan, sürekli gelişen ve değişen günümüz dünyasında, devlet yönetiminde olduğu gibi, belediyecilikte de, daha kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak, halkın beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve “Gelişmişlik sıralamasında, Türkiye’de ilk on il arasında yer alan, mutlu veumutlu insanların yaşadığı örnek şehir “Balıkesir” hayalini’’ geliştirerek gerçekleştirmek üzerine kurgulandı.

Stratejik Plan, 10.Kalkınma Planı İle İlişkilendirildiÜlkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olması amacıyla hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsamaktadır.

Bu doğrultuda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanması sürecinde 10. Kalkınma Planı üst politika belgesi olarak incelenerek, bu planın hedeflerine yapılması planlanan katkılara öncelik verildi.

Stratejik Plan, Şehrin Gelişmesi İçin Her Alanda Yatırım Öngörüyor


Plansız girişimlerin, sonuç vermeyen çabalar olduğunun bilinci ile Büyükşehir Belediyesi, vizyon ve misyonuna uygun şekilde yarınlara daha yaşanabilir, dinamik ve güçlü bir Balıkesir bırakmak için, üretilen hizmetlerin kaliteli olmasının yanında, yerinde ve zamanında olması, yasalara uygunluğu, kaynakların verimli kullanımı, çevrenin korunmasını temel ilkeler olarak benimsiyor.

Balıkesir halkının menfaatleri ile şehrimizin kalkınıp gelişmesi ön planda tutuluyor. Hizmetlerin hayata geçirilmesine yardımcı olacak Stratejik Plan, her kesimin sorununa çözüm öneren ve şehrimizi geleceğe taşıyan tutarlı bir yol haritası olacak..

Bu bağlamda hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planı; imardan ulaşıma, çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa, afet ve risk yönetiminden kent ve toplum düzenine katkı sağlamaya yönelik hizmetlere kadar toplumsal ve bireysel yaşamda önemli paya sahip çok geniş bir yelpazede pek çok yatırım, hizmet ve faaliyeti içermektedir.

Bu plan ile birlikte, Balıkesir’in imajını değiştirecek ve prestijini artıracak birçok önemli projeyi hayata geçirmek mümkün olacaktır. Projelerin hayata geçirilmesinde, kaynakların daha verimli kullanılması gerekliliğinden hareketle, hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin maliyet tablolarının da en hassas şekilde hazırlanması gerekiyordu.

Ancak, yeni kurulan bir Büyükşehir Belediye olunması dolayısı ile il sınırlarını kapsayan yetki alanımıza yönelik geçmiş dönem bütçe bilgilerinin olmaması, gerçekçi analizler yapabilmek açısından bizleri epeyce zorladı. Özenle yaptığımız çalışmalar neticesinde, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planın maliyet öngörüsü aşağıdaki tabloda yer alıyor. Bu tabloya göre, beş yıllık süreçte Balıkesir için toplam 4 milyar 333 milyon TL kaynak ayırmamız gerekiyor.

 20152016201720182019
Genel Toplam629.884.928763.716.791879.910.087961.159.0781.098.738.284


Ana Başlıkları İle Stratejik Planın Hedefleri

 • 1/100.000’lik Çevre düzeni imar planından başlayarak 1/1000’lik uygulama imar planlarına kadar ilimizin sürdürülebilir imar planlarının yapılması,
 • Sürdürülebilir şehir planı çerçevesinde Metropolitan Planlama Merkezinin kurularak; tarih,kültür, eğitim, sağlık, sosyoloji, doğal kaynaklar, tarım, enerji kaynakları ve kaynak rezervleri ileilgili çalışmalar yapılması,
 • Sürdürülebilir ulaşım mastır planı yapılması, trafik yönetim sirkülasyon planının yapılması,
 • Efektif toplu ulaşım sisteminin kurgulanması,
 • Trafik kontrol sisteminin yapılması,
 • Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, yeni yol açma ve yol genişletme çalışmaları, alt ve üst geçitler, raylı sistemler ve otoparkların yapılması,
 • Halkın trafik ve ulaşım bilincinin geliştirilmesi,
 • Kent nüfusunun ilimiz çevre düzeni planındaki öngörüye göre büyümesi,
 • Kültür merkezlerin yapılması
 • Dere ıslahları ve rekreasyon alanları oluşturulması,
 • Sebze ve meyve halleri yapılması,
 • Jeolojik ve jeotermal etütlerin yapılması,
 • limize yakışır konaklama tesislerinin yapılması,
 • Çamlık rekreasyon alanı, dinlenme alanları ve cazibe merkezlerinin yapılması,
 • Fuar ve festival merkezlerinin yapılması,
 • Otogar binası ve mini terminallerin yapılması,
 • Mahalle parklarının yapılması


Tarih Açıklama İndir
2015 2015 - 2016 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
2014 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı