İhaleler

Tarih Birim Konu
20.03.2020 00:00 / 10.04.2020 15:00 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Mülkiyeti İdaremize ait Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9359 Ada 1 Parselde Kayıtlı Arsa Vasıflı Taşınmazımızın Satış İhalesi