İhaleler

Tarih Birim Konu
05.11.2020 00:00 / 25.11.2020 14:00 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Mülkiyeti İdaremize Ait Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9398 Ada 4 Parselde Kayıtlı Arsa Vasıflı Taşınmazımızın Satış İhalesi