icon-cloud.svg
24
°
logo-2.png
cloud.png
24
°

Belediye encümeni, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3.maddesine göre, belediye meclisi ve belediye başkanlığı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısını oluşturan üç organından biridir.

Büyükşehir belediye encümeninin oluşumu (5216 SY.Kan Md.16) Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanı, Ahmet AKIN - Büyükşehir Belediye Başkanı

Encümen Üyeleri (Belediye Meclisinden Seçilen Üyeler)

Birim Amirleri Arasından Seçilen Üyeler