Mülkiyeti İdaremize Ait Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10045 Ada 3 Parselde Kayıtlı Arsa Vasıflı Taşınmazımızın Satış İhalesi

Mülkiyeti İdaremize ait  Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10045 ada 3 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazımızın satış ihalesi 12/AĞUSTOS/2020 Çarşamba günü ekli ihale ilanında belirtildiği üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7. Kat Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacaktır.