Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü

  • Adı : Hüseyin İnal
  • Görevi : Özel Kalem Müdürü
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1080
  • Faks : (+90) 266 532 10 18
  • E-posta : ozelkalem@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Özel Kalem Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış programlarını, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, kutlamalar vb. nedenlerle gereken her türlü protokol ve tören işlerini yönetmek,

a) Protokol görevlerinin yerini ve zaman yeteri kadar önce Belediye Başkanına bildirmek,

b) Gerektiğinde Belediye Başkanının iştirak edemediği protokol, tören ve benzeri faaliyetlerinin gereklerini Başkan adına yerine getirmek,

(2) Belediye Başkanı makamının sekretarya hizmetlerini yürütmek, bu kapsamda görev, ziyaret, randevu ve toplantı programını yönetmek,

(3) Fahrî hemşerilik payesi verileceklere dair Belediye Meclisinde karar istihsal etmek ve berat hazırlamak,

(4) Yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulması amacıyla, konuyu ilgili birimlere aktarmak, sonuçları takip etmek,

(5) Belediye Başkanının Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile olan faaliyetlerini koordine etmek,

(6) Başkan Danışmanları ve Başkanlık Resmi koruma görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

(7) Müdürlüğün ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin brifingleri hazırlatmak ve güncel olarak bulundurmak, Genel Sekreterlikten veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri istenilen süre içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

(8) Belediye Başkanının, verdiği sözlü emir ve talimatları ilgili birimlere zamanında ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktır.