icon-cloud.svg
19
°
logo-2.png
cloud.png
19
°
  • Altyapı ve Üstyapı Yatırımları

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, Altyapı ve Üstyapı ile ilgili çalışmalar Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.

 

Ancak, üstyapıya yönelik çalışmaların kapsam itibariyle farklı uzmanlık alanlarını gerektirmesi nedeniyle, Kent Estetiği Daire Başkanlığı da işbirliği ve koordinasyon içerisinde süreçlerde bazı roller üstleniyor.  

 

2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 5 ayrı şube müdürlüğü ile yürütüyor.   Fen İşleri Daire Başkanlığında 31’i teknik personel olmak üzere toplam 447 personel çalışıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, 328 personelle en çok çalışanı olan ve yoğun faaliyeti bulunan birimi. Bunu 54 personelle Yapı İşleri Müdürlüğü izliyor.

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre Büyükşehir Belediyesinin, altyapı ve üstyapı ile ilgili görev ve sorumlulukları şunlar:

1. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile her çeşit ulaşım yapıları; sağlık, spor, eğitim ve kültür amaçlı bina ve tesisler ile diğer mekânların yapımı, bakımı ve onarım işlerini yapmak.

2.  Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları yıkmak. Bu işlere ait her türlü etüt ve keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, işlerin kontrol ve denetimini sağlamak.

3. Belediyenin motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler ve gereçlerin bakım, onarım ve periyodik bakımlarını, araç parkı sevkini yapmak, belediyenin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerini sağlamak.

Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin üstyapısına yönelik çalışmalar yapan diğer birimi olan Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın şu görev ve sorumlulukları bulunuyor.  

1. Kentsel ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek tasarım projeleri hazırlamak.

2. Karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, yeşil alanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırmaları, park projelerinin yeşil alanların yapım ve onarımı, ağaç budama-bakımı gibi işleri yapmak.

3. Yeşil alan, park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları ile imalatı Belediye tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş cadde, sokak ve meydanlardaki aydınlatma tesislerinin elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak, enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek.

 

Büyükşehir Stratejik Planında ‘’Altyapı ve Üstyapı’’ Yatırımları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının stratejik amacı ‘’Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak’’ olarak tanımlandı ve 6 ayrı performans hedefi belirlenerek, 5 yıllık süreçte toplam 2 milyar 825 milyon 729 bin Türk Lirası kaynak ayrılması öngörüldü.

 

Bu kaynakların yüzde 81,9’luk kısmının ‘’Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi’’ için kullanılması planlanıyor. Yol çalışmalarını, ‘’Yeşil Alanların Oluşturulması, Korunması’’ ve ‘’Hizmetlerle İlgili Bina İhtiyacının Karşılanması’’na yönelik projeler izliyor.

 

2015 Bütçesi ve Performans Programı

Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı toplam bütçesinin  % ‘sini oluşturan 54,17’sini oluşturan 352 milyon 120 bin Türk Lirası, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yatırımlarına harcanacak.

 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Yılı Performans Programına göre en çok kaynak ayıracağı faaliyetler sırasıyla yol yapımı, yeşil alanlar ve belediye hizmet binalarının yapımı ve onarımına yönelik projeler olacak.

 

2015 yılı bütçesi 26 milyon 16 bin Türk Lirası olan Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın üstyapı yatırımlarına yönelik öncelikli hedefleri arasında rekreasyon projeleri yer alıyor.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri 2015 Performans Programı
icon-dowloand-button.svg

 

İlgili Mevzuatlar

 

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
icon-dowloand-button.svg