icon-cloud.svg
33
°
logo-2.png
cloud.png
33
°
 • Kültür Sanat Hizmetleri
baskan_img

6360 Sayılı Kanunla kurulan ve 30.03.2014 yerel seçimleri sonrasında faaliyete başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilatlanması kapsamında, Kültür ve Sanatla ilgili hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor.

Daire Başkanlığının çalışma alanının, aynı zamanda sosyal hizmetler ve spor da bulunması nedeniyle, çalışmaları farklı uzmanlıkları gerektiren oldukça geniş bir alana yayılıyor. 

2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı 4 ayrı şube müdürlüğü bulunuyor. Bunlardan ikisi; Kültür, Sanat Ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Ve Konservatuar Şube Müdürlüğü 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kültür, Sanat Ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları şunlar:

 • Kent genelinde kültürel bilincin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapmak,
 • Süreye bağlı olmaksızın seminerler, panel ve konferanslar düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,
 • Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri vb. kütüphaneler kurmak, mevcutların verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
 • Kentte kültür ve sanat alanında organizasyonlar düzenlemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, kültür-sanat kurumları, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapmak,
 • Belediye Başkanlığı ve birimlerce gerçekleştirilecek resepsiyon, toplantı, tören ve organizasyon faaliyetlerini organize etmek, yürütmek, ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak,
 • Milli ve dini günlerle ilgili faaliyetleri organize etmek, yürütmek, ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak,


Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları arasında şu faaliyetler yer alıyor.

 • Mesleki-teknik ve okuma-yazma kursları düzenlemek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde projeler üretmek ve yürütmek, halka açık eğitici, öğretici seminerler, konferanslar ve etkinlikler düzenlemek,
 • Eğitim projeleri kapsamında ilköğretim okulu öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak,
 • Belediye konservatuarına ilişkin faaliyetleri planlamak ve sürdürmek,
 • Halk oyunları ekibi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği koroları, şehir tiyatroları kurmak ve bu konularda eğitim verilmesini sağlamak


Büyükşehir Stratejik Planında ‘’Kültür - Sanat’’ Yatırımları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın tüm görev ve sorumluluklarını kapsayan 2 stratejik amaç belirlendi.

 • ‘’Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif Cazibe Merkezi Yapmak Ve Kentin Sosyo-Ekonomik Gelişimine Katkıda Bulunmak’’  (10 ayrı hedef içeriyor.)
 • Belediyemiz Faaliyetlerine İlişkin Bilinirlilik Ve Farkındalık Yaratmak.(3 ayrı hedefi içeriyor.)


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 2 stratejik amacı altında yer alan toplam 13 hedef için 5 yıllık plan süresince ayrılacak olan kaynakların yüzde 76,3’ kültür-sanat ekinliklerine; yüzde 26,7’si ise Sosyal Destek, Yardım ve Spor Etkinliklerine harcanacak.

Bu stratejik amaçlar altında bulunan toplam 13 performans hedefi arasında, kültür ve sanat çalışmaları ile ilgili 7 ayrı performans hedefi yer alıyor. Bu performans hedefleri için 5 yıllık süreçte toplam 29 milyon 838 bin 410 Türk Lirası kaynak ayrılması öngörüldü. 

baskan_img

Bu kaynakların yaklaşık yarı yarıya olmak üzere, 14.974.461 ₺’lık kısmının kentin kültürel cazibe merkezi yapılarak sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması; 14.863.949₺’lık kısmının ise kentin bilinirliği ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullanılması planlanıyor. 
 

Stratejik Planda öncelik verilen ilk 3 hedef ise sırasıyla,  7.9 milyon ₺ Kültürel ve sanatsal faaliyetlere; 6.07 milyon ₺ kent tanıtımına; 5.8 milyon ₺ ise yerel ve ulusal basında Balıkesir’in yer almasına yönelik faaliyetlere harcanacak.

 

2015 Bütçesi ve Performans Programına Göre ‘’Kültür – Sanat Hizmetleri‘’
 

Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı toplam bütçesinin  % 1,35’ini oluşturan 8.781.000 ₺,    Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının tüm çalışmaları için ayrıldı. 

2015 Yılı bütçesinin 5.4 milyon ₺’lık kısmının, stratejik plandaki öncelikler ve 2015 Yılı Performans Programına uygun olarak kültür – sanat faaliyetleri için kullanılması öngörülüyor.

 

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

İlgili Mevzuatlar

 

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Sosyal Destek Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg