icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
  • Ulaşım Yönetimi

 

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yönetimi ile ilgili görev ve sorumlulukları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda şu şekilde tanımlanıyor:

 

• (Madde.7/f)

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

 

• (Madde 7/g)

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek…

 

• (Madde 7/p)

Büyükşehir içindeki, kara, deniz, demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacı ile kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile ilgili işleri yürütmek.

 

Büyükşehir Belediye Meclisince görev ve çalışma yönetmeliği onaylanan ve 2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, çalışmalarını 4 ayrı Şube Müdürlüğü ve toplam 166 personelle yürütüyor. Çalışanların 55’i memur, 71’i işçi; 40’ı ise hizmet alma yolu ile temin ediliyor. Kadroda 3 Makine Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 Otomotiv Mühendisi bulunuyor.

 

5216 Sayılı Kanunun 7.g maddesinde yer alan karayolu ulaşımına yönelik yapım, bakım ve onarım çalışmaları ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumluluk alanına giriyor.

 

Stratejik Planda Ulaşım Hizmetleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Ulaşım ile ilgili esas amaç ‘’Vatandaşlarımızın Ulaşmak İstedikleri Yerlere Sağlıklı, Güvenli Ve Konforlu Bir Şekilde Ulaşmalarını Sağlamak’’ olarak ifade ediliyor.

 

Ulaşım yatırımları için belirlenen 6 ayrı hedefi gerçekleştirmek üzere, 5 yılda 95 milyon 445 bin Türk Lirası kaynak ayırmayı öngören Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın 2015 Performans Programına göre; Toplu Taşıma Araçlarının Güzergâhları Ve Araç Tipinin Belirlenmesi; Elektronik Denetleme Sistemi; Elektronik Bilet Sisteminin Geliştirilmesi gibi projelere öncelik verilecek.

2015-2019 Stratejik Planında “Kent Genelinde Yolların Standartlarının İyileştirilmesi” hedefine yönelik olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 5 yıllık dönemde harcamayı planladığı toplam kaynak 2 milyar 316 milyon Türk Lirası düzeyinde.  

 

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2015 Performans Programında Sanat Yapıları, Köprüler, Yol Yapımı, Köprülü Kavşak, Alt Geçit, Kavşak Düzenlenmesi, İmarlı Yolların Yapılması gibi çalışmalara önem ve öncelik veriliyor.

 

İlgili Faaliyet Raporları

 

Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri 2015 Performans Programı
icon-dowloand-button.svg
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
icon-dowloand-button.svg
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2015 Performans
icon-dowloand-button.svg

 

İlgili Mevzuatlar

 

Toplu Taşıma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Ticari Taksi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi
icon-dowloand-button.svg
Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Servis Araçları Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg
Otobüs Terminal ve Liman İşletmesi Yönetmeliği
icon-dowloand-button.svg