icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
  • Politikalar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda; 

 

   a) Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

   b) Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

   c) Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

   d) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

   e) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

   f) Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış        

       paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı, 

   g) İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

   h) Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

   i)  Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı 

 

taahhüt eder.